Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

2)

Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

2)

S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení