Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zákon byl zrušen k 1.10.2016,
s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Část pátá
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

Hlava II: Dohled nad dodržováním zákona

Díl 1: Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
§ 112 Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

(1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém

  • a) vydává předběžná opatření (§ 117),
  • b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem,
  • c) ukládá nápravná opatření (§ 118),
  • d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu62).

Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů63).
(2) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.