Tisk stránky

Trestní zákoník

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

  Obsah  
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I.   Obecná část  
  Hlava 1   Působnost trestních zákonů  
  Díl 1 § 1 Žádný trestný čin bez zákona  
  Díl 2 § 2 - 3 Časová působnost  
  Díl 3 § 4 - 11 Místní působnost  
  Hlava 2   Trestní odpovědnost  
  Díl 1 § 12 - 14 Základy trestní odpovědnosti  
  Díl 2 § 15 - 19 Zavinění  
  Díl 3 § 20 - 21 Příprava a pokus trestného činu  
  Díl 4 § 22 - 27 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu  
  Hlava 3 § 28 - 32 Okolnosti vylučující protiprávnost činu  
  Hlava 4   Zánik trestní odpovědnosti  
  Díl 1 § 33 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí  
  Díl 2 § 34 - 35 Promlčení trestní odpovědnosti  
  Hlava 5   Trestní sankce  
  Díl 1 § 36 - 38 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání  
  Díl 2 § 39 - 95 Tresty  
  Díl 3 § 96 - 104 Ochranná opatření  
  Hlava 6 § 105 - 106 Zahlazení odsouzení  
  Hlava 7 § 107 - 109 Zvláštní ustanovení o některých pachatelích  
  Hlava 8 § 110 - 139 Výkladová ustanovení  
  Část II.   Zvláštní část  
  Hlava 1   Trestné činy proti životu a zdraví  
  Díl 1 § 140 - 144 Trestné činy proti životu  
  Díl 2 § 145 - 148 Trestné činy proti zdraví  
  Díl 3 § 149 - 158 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví  
  Díl 4 § 159 - 163 Trestné činy proti těhotenství ženy  
  Díl 5 § 164 - 167 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem  
  Hlava 2   Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  
  Díl 1 § 168 - 179 Trestné činy proti svobodě  
  Díl 2 § 180 - 184 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  
  Hlava 3 § 185 - 193 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti  
  Hlava 4 § 194 - 204 Trestné činy proti rodině a dětem  
  Hlava 5 § 205 - 232 Trestné činy proti majetku  
  Hlava 6   Trestné činy hospodářské  
  Díl 1 § 233 - 239 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům  
  Díl 2 § 240 - 247 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové  
  Díl 3 § 248 - 267 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou  
  Díl 4 § 268 - 271 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu  
  Hlava 7   Trestné činy obecně nebezpečné  
  Díl 1 § 272 - 289 Trestné činy obecně ohrožující  
  Díl 2 § 290 - 292 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu  
  Hlava 8 § 293 - § 308 Trestné činy proti životnímu prostředí  
  Hlava 9   Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci  
  Díl 1 § 309 - 315 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace  
  Díl 2 § 316 - 318 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace  
  Díl 3 § 319 - 322 Trestné činy proti obraně státu  
  Hlava 10   Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  
  Díl 1 § 323 - 328 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby  
  Díl 2 § 329 - 330 Trestné činy úředních osob  
  Díl 3 § 331 - 334 Úplatkářství  
  Díl 4 § 335 - 351 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci  
  Díl 5 § 352 - 356 Trestné činy narušující soužití lidí  
  Díl 6 § 357 - 360 Jiná rušení veřejného pořádku  
  Díl 7 § 361 - 363 Organizovaná zločinecká skupina  
  Díl 8 § 364 - 368 Některé další formy trestné součinnosti  
  Hlava 11 § 369 - 374 Trestné činy proti branné povinnosti  
  Hlava 12   Trestné činy vojenské  
  Díl 1 § 375 - 383 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti  
  Díl 2 § 384 - 387 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu  
  Díl 3 § 388 - 391 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby  
  Díl 4 § 392 - 397 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil  
  Díl 5 § 398 - 399 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů  
  Hlava 13   Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy  
  Díl 1 § 400 - 405 Trestné činy proti lidskosti  
  Díl 2 § 405a - 417 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy  
  Díl 3 § 418 Společné ustanovení  
  Část III. § 419 - 421 Přechodná a závěrečná ustanovení  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  
Novelizované znění a dotčené části jsou vyznačeny tučně.
Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2010, nahradil dřívější trestní zákon.

spacer spacer spacer
Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 4428 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 19 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 11 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 14 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí