Hlavní navigace

Trestní zákon

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Poznámky pod čarou

 • 1) Zákon č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
  zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  zákon č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  zákon č. 102/1963 sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
  zákon č. 130/1974 sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • 1b) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.
 • 1c) § 83 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
 • 2) Viz však zákon č. 184/1964 Sb.
 • 2a) § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • 2b) § 21a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2c) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
 • 2*) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
 • 3) Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.
 • 1a)
  Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
  1b)
  § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.
  1c)
  § 83 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
  2)
  Viz však zákon č. 184/1964 Sb.
  2a)
  § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  2b)
  § 21a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  2c)
  Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
  2*)
  Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
  3)
  Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.