Hlavní navigace

Trestní zákon

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Část první
Obecná část

Hlava sedmá: Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

§ 74 Obecné ustanovení

Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.

§ 75 až 87

Zrušeny.