Hlavní navigace

Trestní zákon

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Část první
Obecná část

Hlava první: Účel zákona

§ 1

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.

§ 2

Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.