Hlavní navigace

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Ve znění:

 • zákona č. 68/2007 Sb. (účinnost od 7. března 2007),
 • zákona č. 191/2008 Sb. (účinnost od 3. června 2008),
 • zákona č. 223/2009 Sb. (účinnost od 28. prosince 2009),
 • zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost od 28. prosince 2009),
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 345/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 379/2009 Sb. (účinnost od 2. ledna 2010),
 • zákona č. 424/2010 Sb. (účinnost od 2. ledna 2010),
 • zákona č. 420/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 142/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 167/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 350/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013; viz přechodná ustanovení),
 • zákona č. 257/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 39/2015 Sb. (účinnost od 1. března 2015),
 • zákona č. 91/2016 Sb. (účinnost od 15. března 2016),
 • zákona č. 298/2016 Sb. (účinnost od 19. září 2016),
 • zákona č. 264/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 183/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017).
 • zákona č. 194/2017 Sb. (účinnost od 25. července 2017).
 • zákona č. 205/2017 Sb. (účinnost od 1. srpna 2017).
 • zákona č. 193/2017 Sb. (účinnost od 1. zíří 2017).
 • zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018).


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: