Hlavní navigace

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Část sedmá
Účinnost

§ 198

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 143, 144, 145, 147 a 151, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou ustanovení § 102 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.