Hlavní navigace

Stavební zákon

Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon

Část první
Územní plánování

Oddíl 2: Územně plánovací podklady

§ 3 Druhy územně plánovacích podkladů

(1) Územně plánovací podklady slouží zejména pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, a není-li tato dokumentace zpracována, pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území.
(2) Územně plánovací podklady tvoří

  • a) urbanistická studie, která řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území,
  • b) územní generel, který řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny,
  • c) územní prognóza, která slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území,
  • d) územně technické podklady, kterými jsou účelově zaměřené a soustavně doplňované soubory údajů charakterizujících stav a podmínky území.
§ 4 až 7

Zrušeny.