Tisk stránky

Zákon o státní službě

 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

  Obsah  
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I.   Všeobecná ustanovení  
  Hlava 1 § 1 - § 2 Předmět úpravy a rozsah působnosti  
  Hlava 2 § 3 - § 9 Základní ustanovení  
  Hlava 3 § 10 - § 16 Organizační věci služby a správa služebních vztahů  
  Hlava 4 § 17 - § 19 Systemizace a organizační struktura služebního úřadu  
  Část II.   Služební poměr  
  Hlava 1 § 20 - § 21 Služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou  
  Hlava 2 § 22 - § 42 Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, vznik služebního poměru, zařazení na služební místo, jmenování na služební místo představeného, služební slib a překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby  
  Hlava 3 § 43 Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy  
  Hlava 4 § 44 - § 70 Změny služebního poměru  
  Hlava 5 § 71 - § 75 Skončení služebního poměru  
  Hlava 6 § 76 Služební posudek a potvrzení o službě  
  Část III. § 77 - § 86 Povinnosti a práva státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a ocenění za příkladný výkon služby  
  Část IV. § 87 - § 97 Kárná odpovědnost  
  Část V.   Podmínky výkonu služby  
  Hlava 1 § 98 Rovné zacházení a zákaz diskriminace  
  Hlava 2 § 99 - § 103 Služební doba a doba odpočinku  
  Hlava 3 § 104 - § 106 Služební volno  
  Hlava 4 § 107 - § 111 Vzdělávání státních zaměstnanců  
  Hlava 5 § 112 Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem služby  
  Hlava 6 § 113 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby  
  Hlava 7 § 114 - § 115 Podmínky pro výkon služby a zabezpečení státního zaměstnance  
  Hlava 8 § 116 - § 121 Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a výkon služby z jiného místa  
  Část VI. § 122 - § 125 Náhrada škody, služební úraz a nemoc z povolání  
  Část VII. § 126 - § 128 Sociální zajištění státních zaměstnanců  
  Část VIII.   Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby, odborové organizace, rada státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví  
  Hlava 1 § 129 - § 131 Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby  
  Hlava 2 § 132 - § 133 Odborové organizace  
  Hlava 3 § 134 - § 139 Rada státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví  
  Hlava 4 § 140 - § 143 Společná ustanovení  
  Část IX. § 144 - § 152 Odměňování státních zaměstnanců  
  Část X.   Společná ustanovení  
  Hlava 1 § 153 - § 158 Osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení a stížnost státního zaměstnance  
  Hlava 2 § 159 - § 169 Řízení ve věcech služby  
  Hlava 3 § 170 - § 171 Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru  
  Hlava 4 § 172 - § 173 Systemizace pracovních míst a postavení náměstka člena vlády  
  Hlava 5 § 174 - § 175 Průměrný výdělek  
  Hlava 6 § 176 - § 177 Výklad některých pojmů  
  Hlava 7 § 178 Použití pracovního poměru  
  Hlava 8 § 179 - § 183 Informační systémy  
  Část XI. § 184 - § 205 Přechodná a závěrečná ustanovení  
  Část XII. § 206 Zrušovací ustanovení  
  Část XIII. § 207 Účinnost  
  Příloha č.1   Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců  
  Příloha č.2   Rozpětí příplatků za vedení  
Novelizované znění a dotčené části jsou vyznačeny tučně.

spacer spacer spacer
Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 4028 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 20 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 10 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 14 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí