Hlavní navigace

Správní řád

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Platnost od 24. 9. 2004 , účinnost od 1. 1. 2006

Zdroj: zakonyprolidi.cz