Hlavní navigace

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb.,
zákon o silničním provozu

Ve znění:

 • zákona č. 60/2001 Sb. (účinnost od 19. února 2001),
 • zákona č. 478/2001 Sb. (účinnost od 5. ledna 2002),
 • zákona č. 62/2002 Sb. (účinnost od 1. dubna 2002),
 • zákona č. 311/2002 Sb. (účinnost od 1. ledna 2003),
 • zákona č. 320/2002 Sb. (účinnost od 1. ledna 2003),
 • zákona č. 436/2003 Sb. (účinnost od 1. ledna 2004),
 • zákona č. 53/2004 Sb. (účinnost od 1. dubna 2004),
 • zákona č. 229/2005 Sb. (účinnost od 1. července 2005),
 • zákona č. 411/2005 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 76/2006 Sb. (účinnost od 15. března 2006),
 • zákona č. 226/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006; část od 1. července 2007),
 • zákona č. 342/2006 Sb. (účinnost od 3. července 2006),
 • zákona č. 170/2007 Sb. (účinnost dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice),
 • zákona č. 215/2007 Sb. (účinnost od 18. července 2007),
 • zákona č. 374/2007 Sb. (účinnost od 1. dubna 2008; část od 1. září 2008),
 • zákona č. 124/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 274/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009; část od 1. září 2008),
 • zákona č. 480/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 133/2011 Sb. (účinnost od 1. srpna 2011; část od 1. listopadu 2011),
 • zákona č. 297/2011 Sb. (účinnost od 19. ledna 2013; část od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 329/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 341/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 18/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 119/2012 Sb. (účinnost od 1. června 2012; část od 11. dubna 2012),
 • zákona č. 193/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2013),
 • zákona č. 197/2012 Sb. (účinnost od 13. června 2012),
 • zákona č. 390/2012 Sb. (účinnost od 1. října 2012),
 • zákona č. 396/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 101/2013 Sb. (účinnost od 1. července 2013),
 • zákona č. 233/2013 Sb. (účinnost od 17. srpna 2013),
 • zákona č. 300/2013 Sb. (účinnost od 1. října 2013),
 • zákona č. 64/2014 Sb. (účinnost od 1. května 2014),
 • zákona č. 230/2014 Sb. (účinnost od 7. listopadu 2014),
 • zákona č. 239/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 249/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 268/2015 Sb. (účinnost od 31. prosince 2015),
 • zákona č. 48/2016 Sb. (účinnost od 20. února 2016),
 • zákona č. 298/2016 Sb. (účinnost od 19. září 2016),
 • zákona č. 250/2016 Sb. (účinnost od 1. července 2017),
 • zákona č. 183/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017),
 • zákona č. 199/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2018.).Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: