Hlavní navigace

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

Část sedmá
Účinnost

§ 143

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.