Hlavní navigace

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Ve znění:

 • zákona č. 227/2000 Sb.,
 • zákona č. 177/2001 Sb.,
 • zákona č. 450/2001 Sb.,
 • zákona č. 107/2002 Sb.,
 • zákona č. 309/2002 Sb.,
 • zákona č. 310/2002 Sb.,
 • zákona č. 517/2002 Sb.,
 • zákona č. 439/2004 Sb. (účinnost od 26. července 2004, části od 1. ledna 2005),
 • zákona č. 480/2004 Sb. (účinnost od 7. září 2004),
 • zákona č. 626/2004 Sb. (účinnost od 1. ledna 2005),
 • zákona č. 413/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006),
 • zákona č. 444/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006),
 • zákona č. 109/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 112/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 267/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 342/2006 Sb. (účinnost od 3. července 2006),
 • zákona č. 170/2007 Sb. (účinnost dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice),
 • zákona č. 41/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 52/2009 Sb. (účinnost od 1. dubna 2009),
 • zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost od 1. července 2010),
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 468/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 64/2014 Sb. (účinnost od 1. května 2014),
 • zákona č. 250/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 301/2016 Sb. (účinnost od 6. října 2016),
 • zákona č. 183/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017).Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: