Hlavní navigace

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů

Část čtvrtá
Účinnost

§ 51

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2000, s výjimkou ustanovení § 16, 17 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2000.