Obsah předpisu Tisk stránky

Zákon o odpadech

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Příloha č. 5
Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným

 
Způsoby využívání odpadů
 
  Kód Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným  
  C1 berylium; sloučeniny berylia  
  C2 sloučeniny vanadu  
  C3 sloučeniny šestimocného chrómu (VI)  
  C4 sloučeniny kobaltu  
  C5 sloučeniny niklu  
  C6 sloučeniny mědi  
  C7 sloučeniny zinku  
  C8 arzén; sloučeniny arzénu  
  C9 selen; sloučeniny selenu  
  C10 sloučeniny stříbra  
  C11 kadmium; sloučeniny kadmia  
  C12 sloučeniny cínu  
  C13 antimon; sloučeniny antimonu  
  C14 telur; sloučeniny teluru  
  C15 sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého  
  C16 rtuť; sloučeniny rtuti  
  C17 thalium; sloučeniny thalia  
  C18 olovo; sloučeniny olova  
  C19 anorganické sirníky  
  C20 anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu vápenatého  
  C21 anorganické kyanidy  
  C22 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě  
  C23 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě  
  C24 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě  
  C25 azbesty (prach a vlákna)  
  C26 fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů  
  C27 karbonyly kovů  
  C28 peroxidy  
  C29 chlorečnany  
  C30 chloristany  
  C31 azidy  
  C32 PCB nebo PCT  
  C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky  
  C34 biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy apod.)  
  C35 infekční látky  
  C36 kreozoty  
  C37 izokyanatany; thiokyanatany  
  C38 organické kyanidy (např. nitrily apod.)  
  C39 fenoly; sloučeniny fenolu  
  C40 halogenovaná rozpouštědla  
  C41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel  
  C42 organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této příloze  
  C43 aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny  
  C44 alifatické aminy  
  C45 aromatické aminy  
  C46 étery  
  C47 látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v této příloze  
  C48 organické sloučeniny síry  
  C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu  
  C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu  
  C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze  

spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 4381 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 19 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 11 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 14 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 10 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí