Hlavní navigace

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech

Příloha č. 2
Seznam nebezpečných vlastností odpadu

Pokud jsou k dispozici zkušební metody

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu
H1 Výbušnost
H2 Oxidační schopnost
H3-A Vysoká hořlavost
H3-B Hořlavost
H4 Dráždivost
H5 Škodlivost zdraví
H6 Toxicita
H7 Karcinogenita
H8 Žíravost
H9 Infekčnost
H10 Teratogenita
H11 Mutagenita
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
H13 Senzibilita*
H14 Ekotoxicita
H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování