Hlavní navigace

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech

Příloha č. 1
Skupiny odpadů

Kód Skupina odpadů
Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované
Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti
Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby
Q4 Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.)
Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)
Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)
Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)
Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.)
Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)
Q11 Odpad z těžby a zpracování nerostných surovin (například odpad z důlní těžby, kaly z těžby ropy)
Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)
Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem
Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)
Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy
Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin