Tisk stránky

Zákon o odpadech

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

  Obsah  
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I. § 1 - 4 Základní ustanovení  
  Část II. § 5 - 9a Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
  Část III. § 10 - 24 Povinnosti při nakládání s odpady  
  Část IV. § 25 - 37p Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními  
  Část V. § 38 Zpětný odběr některých výrobků  
  Část VI. § 39 - 40 Evidence a ohlašování odpadů a zařízení  
  Část VII. § 41 - 44 Plány odpadového hospodářství  
  Část VIII. § 45 - 52 Ekonomické nástroje  
  Část IX. § 53 - 65 Přeshraniční přeprava odpadů  
  Část X. § 66 - 70 Sankce  
  Část XI. § 71 - 81a Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství  
  Část XII. § 82 - 83 Ustanovení společná a přechodná  
  Část XIII. § 84 Změna zákona o místních poplatcích  
  Část XIV. § 85 Zrušena  
  Část XV. § 86 Změna zákona č. 167/1998 sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
  Část XVI. § 87 Změna zákona č. 130/1974 sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů  
  Část XVII. § 88 Zrušovací ustanovení  
  Část XVIII. § 89 Účinnost  
  Příloha č. 1   Skupiny odpadů  
  Příloha č. 2   Seznam nebezpečných vlastností odpadu  
  Příloha č. 3   Způsoby využívání odpadů  
  Příloha č. 4   Způsoby odstraňování odpadů  
  Příloha č. 5   Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným  
  Příloha č. 6      
  Příloha č. 7   Skupiny elektrozařízení  
  Příloha č. 8   Látky, které označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících látek  
  Příloha č. 9   Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků  
  Příloha č. 10   Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)  
  Příloha č. 11   Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění ve smyslu článku 6 přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů a podklady a doklady nezbytné pro stanovení její výše  
  Příloha č. 12   Vzorec pro výpočet energetické účinnosti  
  Příloha č. 13   Cíle pro předcházení vzniku odpadů  
  Příloha č. 14   Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  
Novelizované znění a dotčené části jsou vyznačeny tučně.

spacer spacer spacer
Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6011 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 20 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 10 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí