Hlavní navigace

Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)

Ve znění:

  • zákona č. 458/2016 Sb. (účinnost od 14. ledna 2017).


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: