Hlavní navigace

Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Část třetí
Účinnost

§ 786

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.