Hlavní navigace

Občanský zákoník - starý (zrušen k 1.1.2014)

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - starý (zrušen k 1.1.2014)

Starý občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen od 1.1.2014
zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem.

Zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník

Datum přijetí: 26.února 1964
Datum účinnosti: 1. dubna 1964

Ve znění:

 • zákona č. 58/1969 Sb.,
 • zákona č. 131/1982 Sb.,
 • zákona č. 94/1988 Sb.,
 • zákona č. 188/1988 Sb.,
 • zákona č. 87/1990 Sb.,
 • zákona č. 105/1990 Sb.,
 • zákona č. 116/1990 Sb.,
 • zákona č. 87/1991 Sb.,
 • zákona č. 509/1991 Sb.,
 • zákona č. 264/1992 Sb.,
 • zákona č. 267/1994 Sb.,
 • zákona č. 104/1995 Sb.,
 • zákona č. 118/1995 Sb.,
 • zákona č. 94/1996 Sb.,
 • zákona č. 89/1996 Sb.,
 • zákona č. 227/1997 Sb.,
 • zákona č. 91/1998 Sb.,
 • zákona č. 165/1998 Sb.,
 • zákona č. 159/1999 Sb.,
 • zákona č. 363/1999 Sb.,
 • zákona č. 27/2000 Sb.,
 • zákona č. 103/2000 Sb.,
 • zákona č. 227/2000 Sb.,
 • zákona č. 367/2000 Sb.,
 • zákona č. 229/2001 Sb.,
 • zákona č. 317/2001 Sb.,
 • zákona č. 501/2001 Sb.,
 • zákona č. 125/2002 Sb.,
 • zákona č. 135/2002 Sb.,
 • zákona č. 136/2002 Sb.,
 • zákona č. 320/2002 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., (Ruší novelu 501/2001 Sb. v celém rozsahu.)
 • zákona č. 88/2003 Sb. (Náhrada za zrušenou novelu 501/2001 Sb.),
 • zákona č. 37/2004 Sb.
 • zákona č. 47/2004 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb.,
 • zákona č. 480/2004 Sb.,
 • zákona č. 554/2004 Sb.,
 • zákona č. 359/2005 Sb. (účinnost od 1. října 2005),
 • zákona č. 56/2006 Sb. (účinnost od 8. března 2006),
 • zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006),
 • zákona č. 107/2006 Sb. (účinnost od 31. března 2006),
 • zákona č. 115/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 160/2006 Sb. (účinnost od 27. dubna 2006),
 • zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007; části od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 315/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 443/2006 Sb. (účinnost od 18. září 2006),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 230/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 384/2008 Sb. (účinnost od 20. října 2008),
 • zákona č. 41/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 215/2009 Sb. (účinnost od 20. července 2009),
 • zákona č. 285/2009 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2009),
 • zákona č. 155/2010 Sb. (účinnost od 1. srpna 2010),
 • zákona č. 28/2011 Sb. (účinnost od 23. února 2011),
 • zákona č. 132/2011 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2011; část od 25. května 2011),
 • zákona č. 139/2011 Sb. (účinnost od 27. května 2011),
 • zákona č. 420/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 428/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 142/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 170/2012 Sb. (účinnost od 14. června 2012),
 • zákona č. 202/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012).Občanský zákoník


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: