Hlavní navigace

Občanský zákoník (starý) - Hlava čtvrtá - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb. )

Předpis č. 40/1964 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Hlava čtvrtá

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.)

§ 867

Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.