Hlavní navigace

Občanský zákoník - nový

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - nový

účinnost od 24. 1. 2019

Zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Ve znění:

  • zákona č. 460/2016 Sb. (s účinností od 30. prosince 2016, části od 1. ledna 2018).
  • zákona č. 460/2016 Sb. (s účinností od 28. února 2017)
  • zákona č. 303/2017 Sb. (s účinností od 1.ledna 201/)
  • zákona č. 111/2018 Sb. (s účinností od 1.července 2018)
  • zákona č. 171/2018 Sb. (s účinností od 1.prosince 2018)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: