Hlavní navigace

Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

Zákon 258/1995 Sb, nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

Celé znění

Zákon byl zrušen k 1.1.2014,
zákonem č. 89/2012 Sb..

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.,
kterým se provádí občanský zákoník

Ve znění:

  • nařízení vlády č. 174/2009 Sb.

Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:

Zákon byl zrušen k 1.1.2014,
zákonem č. 89/2012 Sb..

§ 1 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v. r.

Ministr hospodářství:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Zákon byl zrušen k 1.1.2014,
zákonem č. 89/2012 Sb..

Poznámky pod čarou