Hlavní navigace

Zákon o elektronických úkonech

Zákon č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech

Poznámky pod čarou

 • 1) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4a) § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5a) § 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 6) Například § 64 odst. 4 trestního řádu.
 • 7) Například § 24 odst. 2 správního řádu.
 • 9) § 14 odst. 1 zákona o ověřování.
 • 10 Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11 § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • 2)
  Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  3)
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  4)
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  4a)
  § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  5)
  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
  5a)
  § 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  9)
  § 14 odst. 1 zákona o ověřování.
  10
  Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  11
  § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.