Hlavní navigace

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty

účinnost od 5. 2. 2019

Zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty

Ve znění:

 • zákona č. 635/2004 Sb.,
 • zákona č. 669/2004 Sb.,
 • zákona č. 124/2005 Sb.,
 • zákona č. 215/2005 Sb.,
 • zákona č. 217/2005 Sb.,
 • zákona č. 377/2005 Sb. (účinnost od 1.10.2005),
 • zákona č. 441/2005 Sb. (účinnost od 10.11.2005),
 • zákona č. 545/2005 Sb. (účinnost od 1.1.2006),
 • zákona č. 109/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006, část od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 230/2006 Sb. (účinnost od 1. června 2006),
 • zákona č. 319/2006 Sb. (účinnost od 30. června 2006),
 • zákona č. 172/2007 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 270/2007 Sb. (účinnost od 26. září 2007),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 124/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 302/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009; viz přechodná ustanovení),
 • zákona č. 87/2009 Sb. (účinnost od 1. dubna 2009).
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 362/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 489/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 120/2010 Sb. (účinnost od 29. dubna 2010),
 • zákona č. 199/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 47/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2011; část od 1. ledna 2012; viz přechodná ustanovení),
 • zákona č. 370/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012; části od 1. ledna 2016; viz přechodná ustanovení),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 457/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 18/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 167/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 333/2012 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2012),
 • část druhá zákona č. 500/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • část dvanáctá zákona č. 500/2012 Sb. ,
 • část první zákona č. 502/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • část pátá zákona č. 502/2012 Sb. (účinnost od 1. dubna 2013),
 • část šestá zákona č. 502/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • část sedmá zákona č. 502/2012 Sb. ,
 • zákona č. 241/2013 Sb. (účinnost od 19. srpna 2013),
 • zákona č. 344/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014, část od 1. prosince 2014),
 • zákona č. 196/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015, část od 1. října 2014),
 • zákona č. 262/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • předpis č. 360/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 377/2015 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 113/2016 Sb. (účinnost od 1. dubna 2016, části od 1. prosince 2016),
 • zákona č. 243/2016 Sb. (účinnost od 14. července 2016),
 • zákona č. 298/2016 Sb. (účinnost od 19. září 2016),
 • zákona č. 188/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 40/2017 Sb. (účinnost od 15. února 2017, části od 31. prosince 2017),
 • zákona č. 33/2017 Sb. (účinnost od 1. března 2017),
 • zákona č. 170/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017).
 • zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018). 
 • zákona č. 371/2017 Sb. (účinnost od 13. ledna 2018).
 • zákona č. 283/2018 Sb. (účinnost od 1. ledna 2019).
 • zákona č. 6/2019 Sb. (účinnost od 1. února 2019),


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: