Hlavní navigace

Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Část šestá
Účinnost

§ 266

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.