Hlavní navigace

Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Část třetí
Zvláštní část o správě daní

Hlava III: Daňové řízení

§ 134

(1) Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí.
(2) Pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti.
(3) Daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí. Dílčím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí řízení

 • a) nalézací
  • 1. vyměřovací, jehož účelem je stanovení daně,
  • 2. doměřovací, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně,
  • 3. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodů 1 a 2,
 • b) při placení daní
  • 1. vyměřovací, jehož účelem je stanovení daně,
  • 2. doměřovací, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně,
  • 3. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodů 1 a 2,
 • c) o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení.