Obsah předpisu Tisk stránky

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

 

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Část třetí
Společná ustanovení

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.
Skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, zakládá daňovou povinnost i v případě, že k ní došlo na základě právního jednání,
a) od kterého bylo později odstoupeno,
b) které se později ukázalo zdánlivým nebo neplatným,
c) které bylo zrušeno splněním rozvazovací podmínky, nebo
d) které bylo zrušeno z důvodu neúměrného zkrácení.
(1) Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě
a) odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci,
b) zdánlivosti nebo neplatnosti právního jednání, na základě kterého bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci,
c) splnění rozvazovací podmínky,
d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení,
e) zrušení vyvlastnění, nebo
f) zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci s výjimkou případu, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným.
(2) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká pouze tehdy, pokud
a) vlastníkem nemovité věci je původní vlastník nebo osoba, jejíž vlastnické právo vzniklo v důsledku existence vlastnického práva původního vlastníka, a
b) skutečnost podle odstavce 1 poplatník uplatní v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání.
(3) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.
Ustanovení tohoto zákonného opatření Senátu o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru
Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 576 lidí

Kdo podle Vás zvítězí ve druhém kole prezidentských voleb?

Miloš Zeman 43 %
 
Jiří Drahoš 57 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících
© 1998 - 2018 HAVIT, s.r.o.   |   7800   |   ISSN 1213-7235   |   e-mail: business@center.cz