Hlavní navigace

Zákon o vlastnictví bytů

Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

Zákon byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

Poznámky pod čarou