Obsah předpisu Tisk stránky

Autorský zákon

 

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ...

Příloha č. 2 k zákonu č. 121/2000 Sb.
Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Informačními zdroji podle § 27b odst. 3 se rozumějí
1. v případě vydaných neperiodických publikací
a) katalogy Národní knihovny České republiky, Národního archivu a zahraničních knihoven nebo institucí obdobného významu,
b) zdroje sdružení vydavatelů a autorů v příslušném státě,
c) stávající databáze a rejstříky WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders - spisovatelé, výtvarní umělci a nositelé jejich autorských práv) a ISBN (International Standard Book Number - mezinárodní standardní číslo knihy) a databáze vydaných knih,
d) rejstříky příslušných kolektivních správců, zejména kolektivních správců spravujících právo na rozmnožování,
e) zdroje propojující databáze a rejstříky, včetně VIAF (Virtual International Authority Files - Virtuální mezinárodní seznamy autorit) a ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - Přístupné rejstříky informací o právech a osiřelých dílech),
f) seznam autorů, jejichž majetková práva zdědil stát nebo jejichž majetková práva státu připadla, vedený Státním fondem kultury České republiky,
g) titulky a další informace uvedené na vydaných neperiodických publikacích,
h) povinné výtisky;
2. v případě periodického tisku
a) katalogy Národní knihovny České republiky, Národního archivu a zahraničních knihoven nebo institucí obdobného významu,
b) rejstřík ISSN (International Standard Serial Number - mezinárodní standardní číslo seriálové publikace),
c) zdroje sdružení vydavatelů, autorů a novinářů v příslušném státě,
d) rejstříky příslušných kolektivních správců, včetně kolektivních správců spravujících právo na rozmnožování,
e) seznam autorů, jejichž majetková práva zdědil stát nebo jejichž majetková práva státu připadla, vedený Státním fondem kultury České republiky,
f) titulky a další informace v periodickém tisku,
g) povinné výtisky;
3. v případě děl výtvarných, včetně děl fotografických, děl užitého umění, děl architektonických a dalších takových děl, která jsou obsažena v knihách, odborných časopisech, novinách a jiném periodickém tisku nebo v jiných dílech
a) zdroje uvedené v bodech 1 a 2,
b) rejstříky příslušných kolektivních správců, zejména kolektivních správců spravujících práva autorů děl výtvarných, včetně kolektivních správců spravujících právo na rozmnožování,
c) databáze fotobank,
d) seznam autorů, jejichž majetková práva zdědil stát nebo jejichž majetková práva státu připadla, vedený Státním fondem kultury České republiky,
e) titulky a další informace uvedené na díle nebo na přebalu díla;
4. v případě audiovizuálních děl, děl audiovizuálně užitých a zvukových záznamů
a) katalogy a povinné archivační rozmnoženiny Národního filmového archivu, Národního archivu a zahraničních institucí obdobného významu,
b) zdroje sdružení výrobců audiovizuálních děl a zvukových záznamů usazených v příslušném státě,
c) databáze institucí pečujících o filmové nebo zvukové dědictví a národních knihoven,
d) databáze s příslušnými normami a identifikátory jako je ISAN (International Standard Audiovisual Number - mezinárodní standardní číslo audiovizuálního záznamu) pro audiovizuální materiály, ISWC (International Standard Music Work Code - mezinárodní standardní kód hudebního díla) pro hudební díla a ISRC (International Standard Recording Code - mezinárodní standardní kód zvukového záznamu) pro zvukové záznamy,
e) rejstříky příslušných kolektivních správců, zejména kolektivních správců zastupujících autory, výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů a výrobce zvukově obrazových záznamů,
f) databáze ostatních významných sdružení zastupujících určité kategorie nositelů práv,
g) seznamy nositelů práv, jejichž majetková práva zdědil stát nebo jejichž majetková práva státu připadla, vedené Státním fondem kultury České republiky nebo Státním fondem kinematografie,
h) titulky a další informace uvedené na přebalu díla.

spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 451 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 21 %
 
Informace o účetnictví 18 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 14 %
 
Diskuzní fórum 19 %
 
Glosář pojmů 5 %
 
Informace o daních 5 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 9 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí