Tisk stránky

Zákony a právní normy

 

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy České republiky

 
Zákony a právní normy
 
 ČísloNázev předpisuAZnění 
  č. 121/2000 Sb. Autorský zákon č. 183/2017 Sb.  
  č. 280/2009 Sb. Daňový řád č. 170/2017 Sb.  
  č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon č. 291/2017 Sb.  
  č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon č. 183/2017 Sb.  
  č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod č. 162/1998 Sb.  
  č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády - Jiné důležité osobní překážky v práci č. 590/2006 Sb.  
  č. 258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník č. 174/2009 Sb.  
  č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád č. 296/2017 Sb.  
  č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - nový č. 460/2016 Sb.  
  č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník - starý (zrušen k 1.1.2014) č. 202/2012 Sb.  
  č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (zrušen k 1.1.2014) č. 179/2013 Sb.  
  č. 218/2002 Sb. Služební zákon č. 458/2011 Sb.  
  č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní č. 222/2017 Sb.  
  č. 500/2004 Sb. Správní řád č. 183/2017 Sb.  
  č. 183/2006 Sb. Stavební zákon č. 225/2017 Sb.  
  č. 141/1961 Sb. Trestní řád č. 58/2017 Sb.  
  č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník č. 58/2017 Sb.  
  č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky č. 98/2013 Sb.  
  č. 500/2002 Sb. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele č. 250/2015 Sb.  
  č. 125/1993 Sb. Vyhláška MF - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele č. 487/2001 Sb.  
  č. 21/1992 Sb. Zákon o bankách č. 204/2017 Sb.  
  č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční č. 63/2017 Sb.  
  č. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí č. 23/2015 Sb.  
  č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 170/2017 Sb.  
  č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů č. 254/2017 Sb.  
  č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 296/2017 Sb.  
  č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění č. 203/2017 Sb.  
  č. 426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření č. 241/2013 Sb.  
  č. 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu č. 64/2014 Sb.  
  č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech č. 183/2017 Sb.  
  č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb č. 183/2017 Sb.  
  č. 360/2004 Sb. Zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) č. 303/2013 Sb.  
  č. 456/2011 Sb. Zákon o finanční správě č. 14/2017 Sb.  
  č. 408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění č. 258/2016 Sb.  
  č. 72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách č. 84/2015 Sb.  
  č. 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a fondech č. 240/2013 Sb.  
  č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 205/2017 Sb.  
  č. 104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí č. 183/2017 Sb.  
  č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti č. 183/2017 Sb.  
  č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění č. 259/2017 Sb.  
  č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech č. 183/2017 Sb.  
  č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích č. 458/2016 Sb.  
  č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech č. 229/2014 Sb.  
  č. 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 262/2017 Sb.  
  č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů č. 183/2017 Sb.  
  č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele č. 183/2017 Sb.  
  č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 183/2017 Sb.  
  č. 441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách č. 196/2017 Sb.  
  č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti č. 183/2017 Sb.  
  č. 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 259/2017 Sb.  
  č. 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku č. 183/2017 Sb.  
  č. 143/1992 Sb. Zákon o platu č. 399/2012 Sb.  
  č. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 134/2013 Sb.  
  č. 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě č. 99/2013 Sb.  
  č. 397/2012 Sb. Zákon o pojistném na důchodové spoření č. 376/2015 Sb.  
  č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení č. 259/2017 Sb.  
  č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 145/2017 Sb.  
  č. 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví č. 303/2013 Sb.  
  č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně č. 229/2016 Sb.  
  č. 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev č. 298/2016 Sb.  
  č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích č. 102/2013 Sb.  
  č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy č. 66/2017 Sb.  
  č. 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 170/2017 Sb.  
  č. 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu č. 396/2012 Sb.  
  č. 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti č. 183/2017 Sb.  
  č. 145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 43/2013 Sb.  
  č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru - nový č. 183/2017 Sb.  
  č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních č. 18/2012 Sb.  
  č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích č. 102/2013 Sb.  
  č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě č. 205/2017 Sb.  
  č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 265/2017 Sb.  
  č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 183/2017 Sb.  
  č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví č. 183/2017 Sb.  
  č. 266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 182/2014 Sb.  
  č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 44/2013 Sb.  
  č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 460/2016 Sb.  
  č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2015 Sb.  
  č. 184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění č. 225/2017 Sb.  
  č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti č. 222/2017 Sb.  
  č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 460/2016 Sb.  
  č. 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu č. 377/2015 Sb.  
  č. 262/2006 Sb. Zákoník práce č. 203/2017 Sb.  
  č. 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb.  
  č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon č. 289/2017 Sb.  

spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6011 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 20 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 10 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí