Hlavní navigace

Zákony a právní normy

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy České republiky

Číslo Název Úplné znění
č. 121/2000 Sb. Autorský zákon znění č. 183/2017 úplné znění
č. 280/2009 Sb. Daňový řád znění č. 170/2017 úplné znění
č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon znění č. 291/2017 úplné znění
č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon znění č. 183/2017 úplné znění
č. 344/1992 Sb. Katastrální zákon znění č. 167/2012 úplné znění
č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod znění č. 162/1998 úplné znění
č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády - Jiné důležité osobní překážky v práci znění č. 590/2006 úplné znění
č. 333/1993 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů znění č. 514/2005 úplné znění
č. 258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník znění č. 174/2009 úplné znění
č. 108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce znění č. 516/2004 úplné znění
č. 142/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení znění č. 33/2010 úplné znění
č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád znění č. 296/2017 úplné znění
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - nový znění č. 89/2012 úplné znění
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník - starý (zrušen k 1.1.2014) znění č. 202/2012 úplné znění
č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (zrušen k 1.1.2014) znění č. 179/2013 úplné znění
č. 218/2002 Sb. Služební zákon znění č. 458/2011 úplné znění
č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní znění č. 222/2017 úplné znění
č. 500/2004 Sb. Správní řád znění č. 183/2017 úplné znění
č. 50/1976 Sb. Stavební zákon znění č. 127/2005 úplné znění
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon znění č. 225/2017 úplné znění
č. 141/1961 Sb. Trestní řád znění č. 58/2017 úplné znění
č. 140/1961 Sb. Trestní zákon znění č. 52/2009 úplné znění
č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník znění č. 40/2009 úplné znění
č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky znění č. 98/2013 úplné znění
č. 500/2002 Sb. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele znění č. 250/2015 úplné znění
č. 125/1993 Sb. Vyhláška MF - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele znění č. 487/2001 úplné znění
č. 18/1991 Sb. Vyhláška MPSV - o jiných úkonech v obecném zájmu znění č. 18/1991 úplné znění
č. 21/1992 Sb. Zákon o bankách znění č. 204/2017 úplné znění
č. 591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech znění č. 134/2013 úplné znění
č. 119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách znění č. 320/2002 úplné znění
č. 357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí znění č. 503/2012 úplné znění
č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční znění č. 63/2017 úplné znění
č. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí znění č. 23/2015 úplné znění
č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty znění č. 235/2004 úplné znění
č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů znění č. 586/1992 úplné znění
č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření znění č. 296/2017 úplné znění
č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění znění č. 155/1995 úplné znění
č. 426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření znění č. 241/2013 úplné znění
č. 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu znění č. 64/2014 úplné znění
č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech znění č. 183/2017 úplné znění
č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb znění č. 183/2017 úplné znění
č. 360/2004 Sb. Zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) znění č. 303/2013 úplné znění
č. 456/2011 Sb. Zákon o finanční správě znění č. 14/2017 úplné znění
č. 408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění znění č. 258/2016 úplné znění
č. 72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách znění č. 84/2015 úplné znění
č. 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a fondech znění č. 240/2013 úplné znění
č. 107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu znění č. 107/2006 úplné znění
č. 189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování znění č. 37/2012 úplné znění
č. 328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání znění č. 264/2006 úplné znění
č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti znění č. 205/2017 úplné znění
č. 1/1992 Sb. Zákon o mzdě znění č. 189/2006 úplné znění
č. 104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí znění č. 183/2017 úplné znění
č. 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor znění č. 360/2005 úplné znění
č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti znění č. 183/2017 úplné znění
č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění znění č. 187/2006 úplné znění
č. 54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců - starý znění č. 305/2008 úplné znění
č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech znění č. 183/2017 úplné znění
č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích znění č. 90/2012 úplné znění
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech znění č. 229/2014 úplné znění
č. 59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku znění č. 209/2000 úplné znění
č. 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže znění č. 262/2017 úplné znění
č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů znění č. 183/2017 úplné znění
č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele znění č. 183/2017 úplné znění
č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu znění č. 183/2017 úplné znění
č. 441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách znění č. 196/2017 úplné znění
č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti znění č. 183/2017 úplné znění
č. 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení znění č. 259/2017 úplné znění
č. 124/2002 Sb. Zákon o platebním styku znění č. 281/2010 úplné znění
č. 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku znění č. 183/2017 úplné znění
č. 143/1992 Sb. Zákon o platu znění č. 399/2012 úplné znění
č. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu znění č. 134/2013 úplné znění
č. 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě znění č. 99/2013 úplné znění
č. 397/2012 Sb. Zákon o pojistném na důchodové spoření znění č. 376/2015 úplné znění
č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení znění č. 259/2017 úplné znění
č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění znění č. 145/2017 úplné znění
č. 363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví znění č. 223/2009 úplné znění
č. 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví znění č. 303/2013 úplné znění
č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně znění č. 229/2016 úplné znění
č. 475/2001 Sb. Zákon o pracovní době zaměstnanců v dopravě znění č. 475/2001 úplné znění
č. 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev znění č. 298/2016 úplné znění
č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích znění č. 102/2013 úplné znění
č. 215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách znění č. 494/2006 úplné znění
č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy znění č. 66/2017 úplné znění
č. 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů znění č. 45/2018 úplné znění
č. 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu znění č. 396/2012 úplné znění
č. 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti znění č. 183/2017 úplné znění
č. 100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení znění č. 458/2011 úplné znění
č. 145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru znění č. 43/2013 úplné znění
č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru - nový znění č. 183/2017 úplné znění
č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních znění č. 18/2012 úplné znění
č. 337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků znění č. 304/2009 úplné znění
č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích znění č. 102/2013 úplné znění
č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě znění č. 205/2017 úplné znění
č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky znění č. 265/2017 úplné znění
č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob znění č. 183/2017 úplné znění
č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví znění č. 183/2017 úplné znění
č. 266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců znění č. 182/2014 úplné znění
č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění znění č. 44/2013 úplné znění
č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob znění č. 460/2016 úplné znění
č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách znění č. 40/2015 úplné znění
č. 40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách znění č. 413/2005 úplné znění
č. 72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů znění č. 345/2009 úplné znění
č. 184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění znění č. 225/2017 úplné znění
č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti znění č. 222/2017 úplné znění
č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních znění č. 460/2016 úplné znění
č. 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu znění č. 377/2015 úplné znění
č. 262/2006 Sb. Zákoník práce znění č. 262/2006 úplné znění
č. 65/1965 Sb. Zákoník práce - starý znění č. 308/2006 úplné znění
č. 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí znění č. 254/2016 úplné znění
č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon znění č. 455/1991 úplné znění