Hlavní navigace

Právo a zákony

Nejžádanější zákony

Číslo Název Úplné znění
č. 262/2006 Sb. Zákoník práce znění č. 262/2006 úplné znění
č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty znění č. 235/2004 úplné znění
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - nový znění č. 89/2012 úplné znění
č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví znění č. 183/2017 úplné znění
č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon znění č. 455/1991 úplné znění
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon znění č. 225/2017 úplné znění
č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích znění č. 90/2012 úplné znění
č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník znění č. 40/2009 úplné znění
č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční znění č. 63/2017 úplné znění
č. 65/1965 Sb. Zákoník práce - starý znění č. 308/2006 úplné znění
č. 280/2009 Sb. Daňový řád znění č. 170/2017 úplné znění
č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (zrušen k 1.1.2014) znění č. 179/2013 úplné znění
č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti znění č. 183/2017 úplné znění
č. 500/2002 Sb. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele znění č. 250/2015 úplné znění
č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád znění č. 296/2017 úplné znění