Tisk stránky

Daňové přiznání přes internet

 

Robert Haken, 23. 5. 2003, aktualizováno 26. 1. 2006

Úvod

V tomto článku bych se s Vámi rád podělil o své osobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Nejprve Vás seznámím se základními pojmy, dále pak s postupem získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu a nakonec i s postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.

Podmínky pro podání daňových přiznání v elektronické podobě popisuje Pokyn č. D-252, který připouští tři základní způsoby:

1. přes internet se zaručeným elektronickým podpisem,
2. přes internet bez zaručeného elektronického podpisu s nutností podání vytištěné verze,
3. na disketě bez zaručeného elektronického podpisu s nutností podání vytištěné verze.

V tomto článku se budu zabývat výhradně první možností, tedy plnohodnotným elektronickým daňovým přiznáním se zaručeným elektronickým podpisem bez nutnosti jakéhokoliv potvrzování v tištěné podobě. Zároveň také zdůrazňuji, že cílem tohoto článku není popis technologií, a proto je technická problematika maximálně zjednodušena.

Elektronický podpis

Pro podání daňového přiznání potřebujeme elektronický podpis, a to nikoliv podpis ledajaký, nýbrž přímo zaručený elektronický podpis dle požadavků § 2 zákona o elektronickém podpisu. Navíc § 11 tohoto zákona stanoví, že v oblasti orgánů veřejné moci (což finanční úřady jsou) je možné používat pouze kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Certifikát je cosi, co jednoznačně spojuje náš podpis s naší osobou, něco jako občanský průkaz. Náš podpis tedy musí splňovat dvě podmínky - musí být zaručený (což není takový problém) a musí být vytvořen pomocí kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb oprávněným vydávat kvalifikované certifikáty (což dost dlouho zásadní problém byl).

V České republice dlouhou dobu neexistoval akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, který by kvalifikované certifikáty vydával. Problém nebyl v nezájmu poskytovatelů, ale v neexistenci akreditačních požadavků. I stát se však probral, a tak nakonec s účinností od 18. března 2003 udělil první oprávnění poskytovat služby v oblasti kvalifikovaných certifikátů První certifikační autoritě, a.s., dceřiné společnosti PVT, a.s. Další oprávnění vydávat kvalifikované certifikáty získala Česká pošta, s.p.

Postup získání kvalifikovaného certifikátu

Akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb poskytujícím kvalifikované certifikáty je v tuto chvíli zejména výše zmíněná První certifikační autorita, a.s., dále jen I.CA. Jedná se o soukromý subjekt, který Vám poskytne vše, co potřebujete k tomu správnému podepisování, tj. vygeneruje soukromý a veřejný klíč (cosi, co je potřeba pro samotné podepisování a čtení podpisu) a vystaví Vám kvalifikovaný certifikát (cosi, co spojuje Váš podpis s Vaší osobou). Pro popis principu elektronického podepisování zde není prostor, jak však dále uvidíte, není znalost tohoto principu nezbytná pro podávání daňových přiznání.

Celý proces získání kvalifikovaného certifikátu spočívá v zadání žádosti o vystavení certifikátu na webových stránkách I.CA a v osobní návštěvě jejich kontaktního pracoviště (jimiž jsou například všechny pobočky ČSOB). Nejprve tedy na serveru www.ica.cz zadáme žádost o kvalifikovaný certifikát. Nabízejí se nám tři možnosti kvalifikovaných certifikátů - pro fyzickou osobu, zaměstnanecký certifikát a certifikát pro pseudonym.

Sám jsem nejprvě při zařizování svého certifikátu nevěděl, zda-li si vybrat ten pro fyzickou osobu, nebo certifikát zaměstnanecký a ani po zaslání e-mailových dotazů na Ministersto financí, I.CA a osobním dotazu na kontaktním místě I.CA jsem nebyl moudřejší (odpovědi si protiřečily). Moje situace byla o to složitější, že jsem chtěl podávat daňová přiznání za dvě různé právnické osoby a k tomu ještě svá vlastní. Nakonec jsem se rozhodl pro jediný certifikát - kvalifikovaný certifikát pro fyzickou osobu vydaný přímo na mě, bez jakékoliv identifikace firem. Jak se později ukázalo, byla tato volba správná a s jediným certikátem opravdu můžete podepisovat za více společností.

Při vyplňování žádosti o certifikát nesmíme zapomenout na několik podstatných věcí:

1. Žádost musíme vyplňovat na počítači na kterém bude certifikát dále nainstalován a ze kterého budeme tedy svá daňová přiznání odesílat. Povolíme-li export soukromého klíče, lze později podpis přenášet i na jiné počítače, je však potřeba na tuto zapeklitost pamatovat.
2. V žádosti musíme zaškrtnout požadavek na "identifikátor MPSV" (Ministerstvo práce a sociálních věcí), který, ač to celé vypadá nelogicky, je v požadavcích Pokynu D-252 a nelze bez něj s daňovou správou komunikovat.
3. Dále doporučuji zapnout "silnou ochranu soukromého klíče", která Vám data pro vytváření podpisu ochrání heslem.

Proces zadání žádosti o kvalifikovaný certifikát pro fyzickou osobu končí uložením určitých dat na disketu. Tuto disketu si musíte vzít sebou na kontaktní místo I.CA, kde ověří Vaši totožnost, zinkasují cca 700 Kč a nahrají na disketu data potřebná pro instalaci klíčů a certifikátu. Záležitost lze sice vyřídit i v zastoupení, je to však mnohem složitější (úředně ověřená plná moc).

Kontaktními místy I.CA jsou všechny pobočky ČSOB a dále pak samotné sídlo I.CA na Praze 9, ul. Podvinný mlýn 2178/6 - velká budova PVT zastrčená kousek od Sokolovské ulice. Já jsem si svůj certifikát vyřizoval 8. 4. 2003 a protože jsem předpokládal nezaškolenost pracovníků ČSOB (po zkušenostech s obdobným zaváděním internetového bankovnictví v Komerční bance, kdy jsem byl též jedním z prvních klientů a paní v bance vůbec nechápala, co chci), vydal jsem se přímo do sídla I.CA.

Popravdě řečeno to na I.CA nebylo o moc lepší, recepční (vrátný?) mě nejprve vysílal různě po celé budově, abych pak zjistil, že příslušné pracovnice I.CA sedí v přízemí vpravo za vchodem. Chudinky pracovnice zřejmě přišly k vyřizování certifikátů jako slepé k houslím, protože tam jinak měly vyvěšené samé plakáty stavebních spoření a podobných služeb. Informace jsem z nich nedostal žádné, nicméně jsem po předložení dvou dokladů totožnosti a několikerém vysvětlování, co že to vlastně chci, podepsání smluv, podepsání souhlasu se zpracováním osobních informací k certifikátu MPSV a zaplacení 700 Kč (včetně DPH) odcházel s novým obsahem diskety. Ještě mi při odchodu řekly, že obsah diskety dostanu obratem i e-mailem, to se však nikdy nestalo.

Vybaven nulovým množstvím informací od I.CA jsem disketu vložil do počítače, ze kterého jsem žádost o certifikát zadával a objevil mj. soubor s číselným názvem (číslo certifikátu) a příponou .HTM. Otevřel jsem tedy tento soubor v Internet Exploreru a zjistil, že pomocí tohoto souboru lze velmi pohodlně jediným tlačítkem "INSTALUJ" vše potřebné k podepisování nainstalovat.

Měl jsem tedy nainstalovaný kvalifikovaný certifikát a pustil jsem se do podávání daňových přiznání.

Nově: Podruhé jsem si vyřizoval elektronický podpis v roce 2005, a to již na pobočce ČSOB (ten první podpis jsem si zapomněl prodloužit a propadl mi). Vše proběhlo bez problémů, pracovník ČSOB již byl dobře zaškolen a asi po 15 minutách jsem odcházel s certifikátem.

Podávání daňových přiznání

Centrální webové rozhraní pro podání v daňových věcech je umístěno na adrese http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html, dále jen ADIS (Automatizovaný daňový informační systém). Toto rozhraní umožňuje vkládat daňová přiznání dvěma způsoby:

1. ručně přímo do webových formulářů,
2. ze souboru XML vygenerovaného jinou aplikací (např. účetním programem).

Já jsem chtěl vyzkoušet varianty obě. V současné době je možné podávat elektronicky přiznání k DPH, přiznání k dani silniční a přiznání k dani z nemovitostí. Já jsem chtěl podat dvě čtvrtletní přiznání k DPH za své dvě společnosti a přiznání k dani z nemovitostí za svoji osobu.

Používáme účetní program Money S3 od Cígler Software, který o sobě od jedné z poslední verzí tvrdí, že umí vygenerovat elektronické daňové přiznání k DPH v příslušných XML souborech, tedy ve formě pro jejich přímé načtení do webového rozhraní ADIS (výše uvedená druhá varianta). Vygeneroval jsem si tedy čtvrtletní daňové přiznání do XML souboru a pokoušel se ho načíst do ADISu. Mé první pokusy v roce 2003 nebyly příliš úspěšné, nicméně dnes již bez problémů ADIS XML soubor načte a po opravě pár položek, které dodnes Money S3 předává chybně, lze přiznání odeslat.

Formuláře pro ruční vyplnění daňových přiznání jsou na rozdíl od jejich papírové podoby velmi intuitivní a chytré, dovolí Vám vyplnit pouze přípustné varianty údajů, průběžně Vás kontrolují, různě Vám pomáhají, nabízejí různé seznamy apod. Při vyplňování přiznání k dani z nemovitostí mě velmi potěšila možnost výběru katastrálního území včetně automatického doplnění příslušných koeficientů. Mimo tohoto přímého vyplňování položek daňových přiznání jsou k dispozici i průvodci, kteří Vás s komentářem provedou formulářem a pomohou Vám ho vyplnit. Při vyplňování přiznání jsem nenarazil na žádné vážnější problémy a celý systém bych označil za zdařilý. Aplikaci (webové formuláře) lze stáhnout i pro off-line práci a připojení k internetu je nutné jen v okamžiku odesílání dat.

Obě varianty, ruční zadání i import XML souboru, mají stejnou závěrečnou fázi. Celé daňové přiznání je formálně zkontrolováno, je nabídnuta jeho poslední úprava a je nabídnut jeho tisk (tato funkce však bohužel ještě nefunguje, nebo alespoň v době mého zadávání nefungovala). Dále již zbývá jenom podepsání přiznání (podpis zařídí sám Internet Explorer, pouze se zeptá, chcete-li opravdu podepsat) a konečně odeslání.

Stav podání

Po odeslání daňového přiznání se Vám objeví opis elektronického potvrzení podání, číslo Vašeho podání a heslo k zjišťování stavu podání. Opis elektronického potvrzení podání si vytiskněte, neboť obsahuje údaje prokazující Vaše podání a nikdo Vám později nebude moci tvrdit, že jste podání neučinili. Heslo si také zapište, protože se k němu již nikde jinde nedostanete, nebo alespoň já nevím o způsobu, jak ho později zjistit.

Na druhou stranu ani to heslo není nezbytné, necháte-li si posílat informace o stavu podání e-mailem. Podání může mít tyto stavy:

0. Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně a probíhá kontrola platnosti podpisu.
1. Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně a kontrola platnosti podpisu byla provedena.
2. Podání bylo odesláno na cílový finanční úřad.
3. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad.
4. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad, ale bylo odmítnuto.
5. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad a bylo přijato ke zpracování.

Má podání přešla do posledního (5.) stavu zhruba do dvou dnů. K odmítnutí nedošlo - nevím tedy, co se v takovém případě děje.

Závěr

Toliko moje osobní zkušenost s podáváním daňových přiznání po internetu. Od té doby (23. 4. 2003) používám zaručený elektronický podpis pravidelně a bez problémů k podpisu daňových přiznání a využil jsem ho ještě k odeslání několika stížností na porušení zákona o regulaci reklamy (e-mailový spam, tj. nevyžádaná reklama). Jediný Magistrát Hlavního města Prahy si věděl s mým elektronický podpisem rady a na tuto formu komunikace se zjevně pečlivě připravují. Ostatní krajské úřady se tvářily všelijak, jeden dokonce napsal, že můj zaručený elektronický podpis se jim zobrazuje jako chybný, ale že ho raději budou akceptovat...

Chcete-li se podělit se svými zkušenostmi s používáním elektronického podpisu nebo s podáváním daňových přiznání po internetu, můžete využít Diskuzní fórum našeho serveru, nebo nám poslat svou zkušenost na e-mail business@center.cz.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí