Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2015

 

 

 
Daňový kalendář 2015
 
  Leden  
  pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014  
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
 
  Únor  
  pondělí 2. – biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014  
  – daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015  
  – daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2014  
  pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)  
  středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015  
  Březen  
  pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
 
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014  
  čtvrtek 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
 
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
 
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
– výpis z evidence za únor
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015  
  pátek 27. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)  
  úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015  
  Duben  
  středa 1. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
  – pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
– podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
 
  čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015  
  pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015  
  čtvrtek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015  
  Květen  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015  
  Červen  
  pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015  
  – daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
  úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015  
  úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015  
  Červenec  
  středa 1. – daň z příjmů – podání přiznání k dani
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
  – pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce  
  pátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015  
  pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015  
  pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015  
  Srpen  
  pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  úterý 25. – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015  
  pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015  
  – daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)  
  Září  
  středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015  
  středa 30. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015  
  Říjen  
  pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015  
  pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015  
  Listopad  
  pondělí 2. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015  
  pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015  
  pondělí 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015  
  – daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)  
  Prosinec  
  čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  – daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 28. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015  
  čtvrtek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015  

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně či pojistného, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň či pojistné a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním či pojistnému, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech finančních a celních úřadech (dále jen "správce daně") a dále na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) a na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci "Daně a cla". Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád").

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely je povinna dle ustanovení § 19 odst. 9, 10 uvedeného zákona podat každoročně do 31. ledna místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.

Ke dni 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v jeho části 45 až 47 upravuje zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen "energetické daně").

Ke dni 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a zároveň k 31. 12. 2013 skončila účinnost zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Na skutečnosti vzniklé do 31. 12. 2013, které jsou předmětem daně, se použije tento zákon.

Ve výše uvedených zákonech naleznete např. odpovědi i na následující otázky:

Který finanční nebo celní úřad je Vaším správcem daně?

Pozor, s účinností od 1. 1. 2013 platí nová právní úprava - zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nelze-li určit místní příslušnost podle výše uvedeného, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu (ust. § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak. Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle ustanovení celního zákona nebo daňového řádu, je místně příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu.

U daní, kde předmětem zdanění je nemovitá věc, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti (ust. § 16 zákona č. 357/1992 Sb., zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013):

a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, správce daně, v jehož obvodu se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitá věc, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popř. je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).

Podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází

a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.

Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, je místně příslušným správcem daně místně příslušný správce daně z příjmů poplatníka.

Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pobočku nebo jinou organizační složku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato pobočka nebo jiná organizační složka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně.

Kdy musím poprvé navštívit svého správce daně?

Fyzické osobě, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, vzniká registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob ke dni, kdy započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, anebo ke dni, kdy přijala příjem ze samostatné činnosti. Lhůta pro podání přihlášky k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob činí 15 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených rozhodných skutečností.

Fyzické osobě, která je daňovým nerezidentem (tj. fyzické osobě, která nemá bydliště na území České republiky a ani se zde obvykle nezdržuje; fyzické osobě, o které mezinárodní smlouvy stanoví, že má daňovou povinnost vztahující se jen na příjmy ze zdrojů na území České republiky; fyzické osobě, která se na území České republiky zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení, i když se zde obvykle zdržuje), vzniká registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob ke dni, kdy na území České republiky započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo ke dni, kdy přijala příjem ze samostatné činnosti a tento příjem pochází ze zdrojů na území České republiky. Registrační povinnost jí vzniká i v případě, že jí na území České republiky vznikla stálá provozovna nebo v případě, že získala povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. Lhůta pro podání přihlášky k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob činí i v případě daňového nerezidenta 15 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených rozhodných skutečností. Povinnost podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob nemá fyzická osoba, která přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je účastníkem důchodového spoření, je registrován k pojistnému na důchodové spoření, jakmile je registrován k dani z příjmů fyzických osob. Zvláštní přihlášku k registraci k pojistnému na důchodové spoření podávat nemusí, k registraci dochází automaticky.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který má na území České republiky své sídlo, má povinnost podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne svého vzniku.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy mu na území České republiky vznikne stálá provozovna, kdy započal na území České republiky vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo kdy přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky, nebo obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Plátce daně z příjmů (fyzická i právnická osoba) je povinen podat přihlášku k registraci plátce daně z příjmů nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony v souvislosti s jeho postavením plátce daně. Plátce pojistného na důchodové spoření, tj. osoba, která je povinna vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření, nemá povinnost podávat přihlášku k registraci, protože k registraci plátce pojistného na důchodové spoření dochází ze zákona. Přestane-li mít alespoň jednoho poplatníka, který je účastníkem důchodového spoření, je plátce pojistného povinen neprodleně elektronicky požádat o zrušení registrace v tiskopise "Žádost o zrušení registrace".

Vznikla-li plátci daně z příjmů plátcova pokladna pro daň z příjmů, je plátce povinen za ni podat přihlášku k registraci, a to do 8 dnů od jejího vzniku. Při registraci plátcovy pokladny pro daň z příjmů plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

Plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření, tj. organizační jednotka plátce, která je plátcovou pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření, je registrována automaticky při splnění zákonem stanovených podmínek, aniž by plátce za ni musel podávat přihlášku k registraci. Přestane-li mít tato plátcova pokladna alespoň jednoho poplatníka, který je účastníkem důchodového spoření, je plátce pojistného povinen neprodleně elektronicky požádat o zrušení registrace v tiskopise "Žádost o zrušení registrace".

Dojde-li ke změně údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, případně požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Oznámení změny je daňový subjekt povinen učinit na tiskopise "Oznámení o změně registračních údajů". O zrušení registrace daňový subjekt žádá prostřednictvím tiskopisu "Žádost o zrušení registrace".

Nový poplatník daně silniční je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční (dle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., účinného od 1. 1. 2014 - novely zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon o dani silniční"/ - konkrétně ust. § 16 odst. 4) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční.

Vznik registrační povinnosti k DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Registraci k energetickým daním podléhají plátci podle § 3 odstavce 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část 45–47, kterým vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 3 odstavce 2 stejného zákona.

Co dělat, když zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání a vyúčtování (§ 141 daňového řádu)?

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Daňový subjekt je oprávněn v uvedené lhůtě podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.

Jak platit daně?

Podrobné informace (pokyny) o placení daní finančním úřadům jsou uveřejněny na internetu Finanční správy - sekce Daně a pojistné - nabídka Placení daní -> Jak správně zaplatit daň. Podrobné informace (pokyny) o placení daní celním úřadům jsou uvedeny na internetu Celní správy ČR na úvodní stránce s označením "Jak správně platit celnímu úřadu".

Jaké důsledky má nesplnění některých povinností daňovým subjektem?

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, následné hlášení či dodatečné vyúčtování, nebo tak učiní po stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši a za podmínek stanovených v § 250 daňového řádu. Povinnost zaplatit pokutu za opožděné podání hlášení se nevztahuje na Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (za předpokladu, že správce plátce pojistného k podání nevyzve).

Pokud daňový subjekt nepodá řádné nebo dodatečné daňové tvrzení, ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn vyměřit daň podle pomůcek (§ 145 daňového řádu).

Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu. Podrobnější informace o daňových přiznáních, vyúčtováních a placení daní včetně příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u správce daně.

Upozornění:

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen činit podání dle § 72 odst. 1 daňového řádu (přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2015

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "topné oleje") a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen "zelená nafta"), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu. Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech. Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifikovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifikovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH. Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Všechny osoby registrované ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS) mají povinnostdo 20 dnů po skončení zdaňovacího období (čtvrtletí) podat daňové přiznání, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytly žádné vybrané služby. Pojem vybraná služba je definován v § 110b písmena b) zákona o DPH. Daňové přiznání se podává výhradně přes aplikaci určenou pro tento zvláštní režim, která je přístupná přes daňový portál finanční správy. Registrované osoby do ní mohou vstoupit pouze po přidělení přístupu správcem daně, kterým je FÚ pro Jihomoravský kraj. Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 201%). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Provozovatelé loterií a jiných podobných her odvádějí v průběhu odvodového období dle ustanovení § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, čtvrtletní zálohy, přičemž zálohovým obdobím je kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé zálohy jsou splatné poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení, tj. 20 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Záloha za poslední čtvrtletí odvodového období se neplatí. Částka odvodu odpovídající 4. čtvrtletí se vypořádá v rámci odvodového přiznání.

Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné a to v termínu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (20.). V tomto termínu je nutné také podat elektronicky (v souladu s § 72 odst. 3 daňového řádu) hlášení (§ 137 odst. 1 daňového řádu). Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podává se hlášení v této lhůtě a zároveň v této lhůtě je splatná záloha na pojistné. Zjistí-li plátce pojistného, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. Po konci pojistného období plátce pojistného podává elektronicky vyúčtování v termínu podle §137 odst. 2 daňového řádu).

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh, a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách Finanční správy (www.daneelektronicky.cz) v sekci "Daňový portál", na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) v sekci "Aplikace/Web klient e-DAP".


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí