Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2013

 

 

 
Daňový kalendář 2013
 
  Leden  
  středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012  
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
 
  čtvrtek 31. – biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012  
  – daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013  
  – daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2012  
  Únor  
  středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)  
  – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013  
  čtvrtek 28. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012  
  Březen  
  úterý 1. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012  
  úterý 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
 
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
 
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
– výpis z evidence za únor
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013  
  středa 27. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)  
  Duben  
  úterý 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
  – daň darovací – podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů  
  úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013  
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2013  
  středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013  
  úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013  
  Květen  
  pátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013  
  pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013  
  – daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
  Červen  
  pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 17. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)  
  úterý 25. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013  
  Červenec  
  pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
  středa 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013  
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2013  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013  
  středa 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013  
  Srpen  
  pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013  
  Září  
  pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013  
  – daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)  
  pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň  
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)  
  středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013  
  pondělí 30. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013  
  Říjen  
  čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  – odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2013  
  pátek 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013  
  čtvrtek 31. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013  
  Listopad  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pondělí 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013  
  Prosinec  
  pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013  
  – daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)  
  úterý 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  – daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %  
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření  
  pátek 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad  
  úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013  

Který finanční nebo celní úřad je Vaším správcem daně?

Pozor, s účinností od 1. 1. 2013 platí nová právní úprava - zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nelze-li určit místní příslušnost podle výše uvedeného, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu (ust. § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní příslušnost místem přechodu státní hranice.

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2013

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu. Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech. Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifikovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifikovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH. Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2013). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Upozornění pro plátce pojistného: Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné a to v termínu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (20.). V tomto termínu je nutné také podat elektronicky (v souladu s § 72 odst. 3 daňového řádu) hlášení (§ 137 odst. 1 daňového řádu). Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podává se hlášení v této lhůtě a zároveň v této lhůtě je splatná záloha na pojistné. Zjistí-li plátce pojistného, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. Po konci pojistného období plátce pojistného podává elektronicky vyúčtování v termínu podle § 137 odst. 2 daňového řádu).

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh, a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/) v sekci Daně elektronicky, na internetových stránkách Celní správy (www.celnisprava.cz) v sekci Aplikace/Web klient e-DAP a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci Daně a cla/EPO – el. podání.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí