Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2011

 

 

 
Daňový kalendář 2011
 
  Leden  
  pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 25. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2010
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010  
  pondělí 31. biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.  
  – daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010  
  daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011  
  daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2010  
  Únor  
  středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
  čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu  
  pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011  
  pondělí 28. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2011  
  Březen  
  úterý 1. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010  
  pondělí 14. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
 
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010
 
  pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, činnosti a z funkčních požitků zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2011 – souhrnné hlášení za únor 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011  
  pondělí 28. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 31. – daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2011  
  Duben  
  pátek 1. – daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 26. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za březen 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2011
– souhrnné hlášení za březen 2011 a 1. čtvrtletí 2011
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2011  
  Květen  
  pondělí 2. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
 
  úterý 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  středa 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011  
  úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011  
  – daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
 
  Červen  
  čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011  
  čtvrtek 30. – daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011  
  Červenec  
  pátek 1. – daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2011
– souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011  
  Srpen  
  pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2011  
  úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2011 – souhrnné hlášení za červenec 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2011  
  středa 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011  
  – daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)  
  Září  
  pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 26. – spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu
- daňové přiznání za srpen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2011 – souhrnné hlášení za srpen 2011  
  – energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2011  
  pátek 30. – daň z přidané hodnoty - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011  
  Říjen  
  pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 17. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011  
  čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011  
  pondělí 31. – daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH  
  – daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011  
  Listopad  
  středa 9. – spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2011 – souhrnné hlášení za říjen 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011  
  středa 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011  
  – daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)  
  Prosinec  
  pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  – daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2011  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2011 – souhrnné hlášení za listopad 2011  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011  
  pondělí 2.1.2012 – daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011  

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2011

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 3a zákona o biopalivech, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Podle přechodných ustanovení zákona č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za kalendářní rok 2010 považuje období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010 a období od 1. června do 31. prosince 2010. Obě hlášení podává daňový subjekt do 31. ledna. Ve stejné lhůtě je splatný i poplatek, pokud nebyla podle zákona o biopalivech stanovená povinnost splněna.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH bychom rádi připomněli povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně uskutečnil dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,- Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající v roce 2010 daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), a to poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, tzn. v roce 2011 (termín pro podání tohoto vyúčtování je dle zákona o daních z příjmů 20. března, tj. v roce 2011 - 21.3.). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob.

Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh, a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/) v sekci Daně elektronicky, na internetových stránkách Celní správy (www.celnisprava.cz) v sekci Aplikace/Web klient e-DAP a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci Daně a cla/EPO – el. podání.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí