Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2010

 

 

 
Daňový kalendář 2010
 
  Leden  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009  
  Únor  
  pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2009  
  – daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2009  
  – daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2009  
  – biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.  
  úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009
 
  středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2009 (pouze spotřební daň z lihu  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2010 – souhrnné hlášení za leden 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2010  
  Březen  
  pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2010  
  úterý 2. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009  
  pátek 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
 
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, činnosti a z funkčních požitků zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2010  
  pondělí 29. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)  
  středa 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá–li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
  Duben  
  pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2010  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za březen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010
– souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2010  
  pátek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010  
  Květen  
  pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010  
  pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010  
  – daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
 
  Červen  
  středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2010 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pátek 25. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2010 – souhrnné hlášení za květen 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2010  
  středa 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2010
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
  Červenec  
  pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2010  
  úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2010
– souhrnné hlášení za červen 2010 a 2. čtvrtletí 2010
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2010  
  Srpen  
  pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2010  
  pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)  
  středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2010 – souhrnné hlášení za červenec 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2010  
  úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2010  
  – daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)  
  Září  
  čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)  
  pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2010 – souhrnné hlášení za srpen 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010  
  čtvrtek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2010  
  Říjen  
  pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2010  
  středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2010
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2010 a za září 2010
 
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010  
  Listopad  
  pondělí 1. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2011, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH  
  – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2010  
  úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2010 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2010 – souhrnné hlášení za říjen 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2010  
  úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010  
  – daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)  
  Prosinec  
  pátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)  
  středa 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň  
  – daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2010  
  pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2010
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok)
 
  – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2010 – souhrnné hlášení za listopad 2010  
  – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010  
  pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010  

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2010

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl–li o odkladu platby celního dluhu.

Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 3a zákona o biopalivech, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Ve stejné lhůtě je splatný i poplatek, pokud nebyla podle zákona o biopalivech stanovená povinnost splněna.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně uskutečnil dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla–li poslední známá daňová povinnost 30.000,– Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla.

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání k vybraným daním, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (i jeho přílohy), a nově od roku 2010 vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání. Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/) v sekci Daně elektronicky a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci Daně a cla/EPO – el. podání.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí