Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2007

 

 

 
Daňový kalendář 2007
 
  Leden  
  úterý 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2006  
  úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2006 (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2006 (pouze spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2006 (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2006
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2006
 
  středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2006  
  - daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2006  
  - daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2007  
  Únor  
  pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2006 (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
  úterý 20. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
  pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden  
  středa 28. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden  
  Březen  
  pátek 2. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2006  
  pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)  
  čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
 
  čtvrtek 15. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za únor - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)  
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor  
  Duben  
  pondělí 2. - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, nemá-li subjekt povinný audit a své přiznání zpracovává a předkládá sám
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
 
  úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí  
  pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)  
  středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
 
  pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen  
  Květen  
  čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pátek 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben  
  čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben  
  - daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
 
  Červen  
  pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)  
  pátek 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň  
  středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen  
  Červenec  
  pondělí 2. - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, má-li subjekt povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
 
  úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí  
  pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
 
  Srpen  
  čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)  
  pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec  
  pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec  
  - daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)  
  Září  
  pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň  
  čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)  
  úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen  
  Říjen  
  pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen  
  středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí  
  pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
 
  středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září  
  Listopad  
  pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)  
  úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen  
  pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen  
  - daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)  
  Prosinec  
  pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)  
  pondělí 17. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň  
  - daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad  
  čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
  čtvrtek 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
 
  - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad  
  pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopa  

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2007

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "topné oleje") a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (dále jen "zelená nafta") a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,-Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ust. § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů. Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit. Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Dovolte, abychom Vás upozornili na možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2006, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech.

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání k vybraným daním a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a z funkčních požitků (i jeho přílohy), včetně dalších elektronických podání. Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) v sekci "Daně elektronicky" a na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci "Daně a cla/Elektronické podání".


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí