Tisk stránky

Daně a poplatky

 

Daně a poplatky

Daňový kalendář 2015

Úplný daňový kalendář pro rok 2015 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní. K dispozici jsou i archivní verze roku 2006roku 2007roku 2008roku 2009roku 2010roku 2011roku 2013 a roku 2014.

Klíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daní

Klíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daní od GEPARD FINANCE

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou DPH

Informace Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 zákona o DPH - neuplatňování do 30.9.2013

Daňová přiznání po internetu

Osobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Základními pojmy, postup získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.

Přehled daňových pokynů řady D

Přehled daňových pokynů řady D od D-1 až po současnost. Označení aktuálních pokynů.

Ceny dálničních známek a sazby mýtného

Aktuální i historické sazby poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou - ceny dálničních známek.

Jednotné kurzy měn

Jednotné kurzy měn stanovené pro poplatníky, kteří nejsou účetními jednotkami, dle § 38 zákona o daních z příjmů.

Průměrné ceny PHM "pro podnikatele"

Průměrné ceny pohonných hmot vydané Ministerstvem financí ČR pro účely určení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. Aktuální sazby i historické hodnoty od roku 2001.

Informace k novele zákona o DPH od 1.4.2011

Informace Ministerstva financí - Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011.

Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze zaměstnání 2008/2009

Informace Ministerstva financí - Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro období 2008/2009.

Informace o skupinové registraci DPH

Informace Ministerstva financí ČR ke skupinovým registracím DPH od 1.1.2009.

Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby

Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů

Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u osobních automobilů po 1.4.2009 + Nejčastější dotazy a odpovědi k tomuto tématu.

Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008

Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.

Změna sazby DPH po přijetí zálohy

Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně. Zdaňuje se novou sazbou celá částka, nebo jen doplatek/přeplatek?

Uznatelnost úroků u DPříj od 1.1.2009

Sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o omezení uznatelnosti úroků (finančních nákladů) v základu daně z příjmů.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů novelou č. 545/2005 Sb.

Hlavní změny ve zdaňování příjmů a nejvýznamnější změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů provedené novelou č. 545/2005 Sb.

Uplatňování DPH od 1. ledna 2006

Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006.

Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu

Informace o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb v oblasti cestovního ruchu. Informace Ministerstva financí.

Uplatňování úroků z úvěrů na byty v roce 2006

Informace ke změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v r. 2006 novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.

Společné zdanění manželů

Sdělení Ministerstva financí ČR k postupu při uplatnění společného zdanění manželů.

Společné zdanění manželů v otázkách a odpovědích

Nejčastější otázky a odpovědi k tématu společného zdanění manželů.

Daň z nemovitostí od roku 2006

Informační leták Ministerstva financí ČR o dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2006.

Nové výdajové paušály -> penále 2004

Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů. Ministerstvo doporučuje správcům daně vyhovět žádostem o prominutí penále.

 

Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009

Finanční zpravodaj č. 3/2009 - Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v kalendářním roce 2009 pro fyzické osoby a právnické osoby do 5 zaměstnanců.

Otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009

Nejčastější otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů v kalendářním roce 2009.

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

GFŘ D-6 - uplatňování zákona o daních z příjmů

Pokyn GFŘ č. D-6 - čj. 32320/11-3 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Nahrazuje pokyn MF D-300.

D-319 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně

Pokyn č. D-319 - čj. 43/48 552/2008-431 - MF, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně.

D-300 - uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

D-298 - uplatňování zákona o registračních pokladnách

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D-285 - Vymezení závislé činnosti

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti.

 

D-274 - k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005. Jednotný postup při uplatňování § 35d zákona o daních z příjmů.

D-253 - Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí. Při hotovostních platbách se DPH počítá až z částky po zaokrouhlení a toto zaokrouhlení není možno považovat za finanční vyrovnání.

D-252 - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě). Čj. 471/14 664/2003.

D-247 - o uplatňování DPH u činností dle zvláštních právních předpisů

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-247 o uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů - činnost advokátů, rozhodce, notáře, soudního exekutora, správce konkursní podstaty, likvidátora, znalců a tlumočníků. Čj. 181/100 874/2002.

D-234 - o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-234 o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy. Čj. 181/99 749/2001.

D-227 - o uplatňování DPH u osobních automobilů

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů. Definice pojmů. U kterých vozidel lze odečíst DPH. Č.j. 181/101 888/2001.

D-206 - o uplatňování DPH ve výstavbě

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Definice pojmů, součástí staveb, montážních prací apod. Č.j. 181/8 200/2001.

D-190 - uplatňování zákona o daních z příjmů

Nahrazen pokynem D-300!!! Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-190 k jednotnému uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čj. 15/ 2 444/1999.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6872 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí