Daňová přiznání k vyplnění v Excelu

Ilustrační foto SEKCE ŠABLONY

I pro letošní daňovou sezónu jsme pro Vás připravili šablony daňových přiznání k pohodlnému vyplnění v Excelu, s mnoha vzorci, které za Vás výši daně vypočtou automaticky. Nově jsme pro Vás připravili nové možnosti pořízení šablon, pokud jich potřebujete více, nebo Vám platba přes SMS nevyhovuje. více

Novinky na serveru

Aktuálně

23.11. - Vyúčtování tepla a TUV

Šablona vyúčtování tepla a teplé vody dle Vyhlášky č. 372/2001 Sb. Kalkulační list ceny tepelné energie dle Přílohy č. 3 cenového rozhodnutí ERÚ 2/2011.

23.11. - Uzávěrka k plnění nájmu

Připravili jsme pro Vás uzávěrku služeb týkající se nájmu bytových prostor.

23.11. - Nájemní smlouva

Nová šablona nájemní smlouvy byla pro Vás připravena a umístěna na Náš web.

11.11. - Návrh na rozvod manželství

Přidali jsme pro Vás vzor společného návrhu manželů na rozvod manželství podle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.10. - Uznání dluhu

Vzor šablony uznání dluhu je pro Vás nyní ke stažení. Dlužník touto šablonou stvrzuje věřiteli existenci své povinnosti vrátit peníze.

20.9. - Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Tato dohoda a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývajícím řídí zákonem č. 262/2006 Sb. ,zákoník práce, v platném znění a souvisejícími předpisy.

19.9. - Zákon o evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb je pro Vás nyní přidán s sekci zákonů a právních norem.

14.9. - Účetní závěrka v plném rozsahu

Šablony účetní závěrky v plném rozsahu pro podnikatele vedoucího účetnictví je ke stažení i německy.

14.9. - Účetní závěrka pro neziskové organizace

Účetní závěrka pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání je pro Vás nyní ke stažení.

14.9. - Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Šablona účetní závěrky pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci je pro Vás nyní ke stažení. Výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích.

8.9. - Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Nové šablony účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu na rok 2016 jsou pro Vás připraveny.

20.8. - Smlouva o tichém společenství

Přidali jsme pro Vás vzor smlouvy o tichém společenství ve společnosti.

12.8. - Náhrada škody

Ke stažení je vzor šablony pro náhradu škody při odcizení majetku.

18.7. - Dohoda o mlčenlivosti

Připravili jsme pro Vás dohodu o mlčenlivosti, tato dohoda se využívá v situacích, kdy si smluvní strany chtějí zajistit vzájemnou mlčenlivost týkající se poskytovaných informací např, v obchodním styku.

26.5. - Účetní závěrka v plném rozsahu

Nově jsme pro Vás přidali šablony účetní závěrky v plném rozsahu v češtině a angličtině.

5.12. Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 1,9 %, když v mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,2 %. V porovnání s prognózou ČNB je vykázaný ekonomický růst ve třetím čtvrtletí nižší o 0,6 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření. více

5.12. Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,5 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil 23 527 Kč. více

5.12. Poslanecká sněmovna dnes podpořila v prvním čtení vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Operátorům přinese podle odhadů do roku 2020 úspory až třicet procent z nákladů na vybudování vysokorychlostních sítí, tedy sítí, které umožní připojení o rychlosti nejméně 300 megabitů za sekundu. více

5.12. Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od dnešního dne až do 31. ledna 2017. více

5.12. Už šest let pracuje závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která mají ochránit obyvatelstvo v ostravsko–karvinské aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Letos odborníci dokončili plošné měření vystupujících plynů ve vybraných lokalitách o celkové rozloze 4 300 hektarů. Hotová už je také část preventivních protimetanových opatření, přičemž některá se nachází na velmi frekventovaných nebo strategicky důležitých místech. více

5.12. Čeští zemědělci v živočišné výrobě budou moci žádat o vratku spotřební daně z pohonných hmot zpětně za celý rok 2016. Novelu zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty, dnes schválili senátoři. více

2.12. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. více

2.12. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu letošního roku 3,9 % a meziročně se snížila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 3,2 %, míra nezaměstnanosti žen 4,7 %. více

2.12. Zákon o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky, vstoupil v účinnost. V souvislosti s tím došlo ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. více

2.12. Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 1,9 %. Hlavním faktorem růstu české ekonomiky byla rychleji rostoucí spotřeba domácností, podpořená mezičtvrtletním růstem investic. více

 
spacer spacer spacer
Nahoru
Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 434 lidí

1.12.2016 začne provoz EET, jste připraveni na spuštění daňové evidence?

Ano 48 %
 
Ne 52 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících
© 1998 - 2016 HAVIT, s.r.o.   |   3305   |   ISSN 1213-7235   |   e-mail: business@center.cz