Daňová přiznání k vyplnění v Excelu

Ilustrační foto SEKCE ŠABLONY

I pro letošní daňovou sezónu jsme pro Vás připravili šablony daňových přiznání k pohodlnému vyplnění v Excelu, s mnoha vzorci, které za Vás výši daně vypočtou automaticky. Nově jsme pro Vás připravili nové možnosti pořízení šablon, pokud jich potřebujete více, nebo Vám platba přes SMS nevyhovuje. více

Novinky na serveru

Aktuálně

23.11. - Vyúčtování tepla a TUV

Šablona vyúčtování tepla a teplé vody dle Vyhlášky č. 372/2001 Sb. Kalkulační list ceny tepelné energie dle Přílohy č. 3 cenového rozhodnutí ERÚ 2/2011.

23.11. - Uzávěrka k plnění nájmu

Připravili jsme pro Vás uzávěrku služeb týkající se nájmu bytových prostor.

23.11. - Nájemní smlouva

Nová šablona nájemní smlouvy byla pro Vás připravena a umístěna na Náš web.

11.11. - Návrh na rozvod manželství

Přidali jsme pro Vás vzor společného návrhu manželů na rozvod manželství podle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.10. - Uznání dluhu

Vzor šablony uznání dluhu je pro Vás nyní ke stažení. Dlužník touto šablonou stvrzuje věřiteli existenci své povinnosti vrátit peníze.

20.9. - Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Tato dohoda a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývajícím řídí zákonem č. 262/2006 Sb. ,zákoník práce, v platném znění a souvisejícími předpisy.

19.9. - Zákon o evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb je pro Vás nyní přidán s sekci zákonů a právních norem.

14.9. - Účetní závěrka v plném rozsahu

Šablony účetní závěrky v plném rozsahu pro podnikatele vedoucího účetnictví je ke stažení i německy.

14.9. - Účetní závěrka pro neziskové organizace

Účetní závěrka pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání je pro Vás nyní ke stažení.

14.9. - Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Šablona účetní závěrky pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci je pro Vás nyní ke stažení. Výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích.

8.9. - Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Nové šablony účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu na rok 2016 jsou pro Vás připraveny.

20.8. - Smlouva o tichém společenství

Přidali jsme pro Vás vzor smlouvy o tichém společenství ve společnosti.

12.8. - Náhrada škody

Ke stažení je vzor šablony pro náhradu škody při odcizení majetku.

18.7. - Dohoda o mlčenlivosti

Připravili jsme pro Vás dohodu o mlčenlivosti, tato dohoda se využívá v situacích, kdy si smluvní strany chtějí zajistit vzájemnou mlčenlivost týkající se poskytovaných informací např, v obchodním styku.

26.5. - Účetní závěrka v plném rozsahu

Nově jsme pro Vás přidali šablony účetní závěrky v plném rozsahu v češtině a angličtině.

včera Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. více

včera Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu letošního roku 3,9 % a meziročně se snížila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 3,2 %, míra nezaměstnanosti žen 4,7 %. více

včera Zákon o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky, vstoupil v účinnost. V souvislosti s tím došlo ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. více

včera Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 1,9 %. Hlavním faktorem růstu české ekonomiky byla rychleji rostoucí spotřeba domácností, podpořená mezičtvrtletním růstem investic. více

včera Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a jde cestou zjednodušování a transparentnosti. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR. více

včera Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny [1] mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování. Územní studie pomohou zmapovat aktuální rizika v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. více

včera 24. listopadu 2016 se v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze konalo setkání zástupců českých potravinářských firem s představiteli významných čínských obchodních společností Alibaba Group, Davida Baumgarta, ředitele pro vládní vztahy v Evropě, a prezidenta čínské společnosti Regent Michaela Zhanga. Setkání organizovalo OEÚ ZÚ Peking ve spolupráci s MZe ČR. více

včera Čeští zemědělci v živočišné výrobě budou moci žádat o vratku spotřební daně z pohonných hmot zpětně za celý rok 2016. Novelu zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty, dnes schválili senátoři. více

včera Hospodářská komora (HK ČR) vítá rozhodnutí Evropské komise schvalující podporu obnovitelných zdrojů v ČR uvedených do provozu mezi lety 2006 a 2012. Současně však vyzývá ERÚ, aby bezodkladně konal a zajistil podmínky pro kontinuitu podpory. V opačném případě by převzal zodpovědnost za způsobené škody. více

30.11. Dne 28. listopadu 2016 proběhlo v Černínském paláci již třetí setkání Pracovní skupiny k migraci a integraci v rámci Česko-německého strategického dialogu, který byl ustaven v roce 2015. Českou delegaci vedl šéfporadce předsedy vlády Vladimír Špidla, německou stranu státní ministr pro Evropu Michael Roth. více

 
spacer spacer spacer
Nahoru
Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 325 lidí

1.12.2016 začne provoz EET, jste připraveni na spuštění daňové evidence?

Ano 43 %
 
Ne 57 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících
© 1998 - 2016 HAVIT, s.r.o.   |   2145   |   ISSN 1213-7235   |   e-mail: business@center.cz